top of page

MEVZUATTAN UYGULAMAYA

ENGELLİ HAKLARI REHBERİ

 

Derleyen/Yayına Hazırlayan

Ayşe SARI

Sosyal Hizmet Uzmanı,SAHİMSEN Engelliler Komisyonu Başkanı, SİMESEN Genel Merkez Engellilik Mevzuat Danışmanı, Gören Kalpler Eğitim Derneği Yönetim Kurul Üyesi, Türkiye Engelsiz Yaşam ve Sosyal Hizmet Vakfı Yönetim Kurul Üyesi, Mobbing ile Mücadele Derneği Engelliler Genel Koordinatörü 

Rehber içeriği, Epilepsiye Direnen Çocuklar Sitesi için hazırlanmıştır. Alıntı yapılırken kaynak gösterilmeden kullanılamaz, basılarak çoğaltılamaz.

İÇİNDEKİLER

2.Uluslararası Sözleşmeler

2.1.Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, 2006

2.2.BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, 1989

2.3.Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı, 1996

3.Ulusal Hukukta Engelli Hakları 

3.1.Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1982. 

3.2.Engelliler Hakkında Kanun, 5378 sayılı, 2005. 

10.Sosyal Yardımlar

10.1.Engelli aylıkları 

10.2.Evde bakım aylığı 

10.3.Vakıf aylığı (Muhtaç aylığı) 

10.4.Diğer sosyal/mali yardımlar

11.Vergi Muafiyetleri 

11.1.Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnalı araç alımı 

11.2.Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) muafiyeti 

11.3.ÖTV istisnalı araçlarla ilgili diğer hususlar

11.3.1.Engelli otoparkı 

11.3.2.Engelli araç park kartı temini 

11.3.3.Engelli araç park yeri yaptırılması 

11.3.4.Engellilerin sürücü belgesi-engelli ehliyeti 

11.4.Engellilik gelir vergisi indirimi 

12.Eğitim Hakkı 

12.1.Özel gereksinimli çocukların eğitim hakkı 

12.2.Üniversite sınavında haklar

14.Engelli Çalışanların Çalışma Hayatında Hakları 

14.1.Engelli ve engelli yakını olan memurların yer değişikliği 

14.2.İşe girdikten sonra engelli hale gelen çalışanların durumu. 

14.3.Çalışma alanlarının ve verilen işin engellilere uygun hale getirilmesi 

14.4.Engelli çalışanların idari izinleri 

14.5.Engelli çalışanların nöbet muafiyeti ve çalışma saatlerinin düzenlenmesi 

14.5.Lojman düzenlemesi 

15.Engelli Çocuğu/Yakını Olan Çalışanların Hakları 

15.1.Engelli çocuğu olan kamu çalışanına aile yardımı ödeneği 

15.2.Nöbet muafiyeti, günlük eğitim ve bakım izni 

15.3.Mazeret izni hakkı 

15.4.Engelli çocuğu olan annelere yarı zamanlı çalışma hakkı 

15.5.Ağır engelli çocuğu olan sigortalı annelerin erken emekliliği 

16.Sosyal Güvenlik Hakları-Emeklilik

16.1.Erken emeklilik

16.1.1.Bağ-Kur çalışanları için erken emeklilik hakkı 

16.1.2.Engelli işçilerin erken emeklilik hakkı 

16.1.3.Engelli memurun erken emeklilik hakkı 

16.1.4.Engelli sürekli işçilerin emekliliği 

16.2.Malulen emeklilik

23.COVİD-19 Salgını Nedeniyle Engellilere Yönelik Alınan Önlemler

23.1.Rapor süresi bitmiş/bitecek olan raporların sürelerinin uzatılması 

25. TBMM Araştırma Komisyonları ve Eylem Planları 

25.1.Otizm Eylem Planı 

25.2.TBMM Araştırma Komisyonları 

bottom of page