top of page

25. TBMM ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI VE EYLEM PLANLARI

25.1.Otizm Eylem Planı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 25.01.2016 tarihli ve 18594 sayılı yazısı dikkate alınarak; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanan; Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planının (2016-2019) kabulüne, karar verilmiştir (TBMM, 3 Aralık 2016). Eylem Planına göre; OSB olan bireylerin hizmetlerden diğer bireylerle eşit olarak yararlanmasını sağlamak ve bağımsız biçimde toplumsal yaşamın her alanına katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla öncelikli alanlar belirlenmiştir. Eylem Planına göre; OSB konusunda kampanyalar düzenlenecek, OSB ile ilgili tarama ve izleme çalışmaları zorunlu hale getirilecek, Çocuğun Psikososyal Gelişimi Destekleme Programına OSB değerlendirme programı eklenecek, program Aile Hekimliği Uzaktan Eğitim Modüllerine entegre edilecek, Üniversite ve araştırma hastaneleri bünyesinde OSB’liler ile ilgili tanı, tedavi ve araştırma merkezlerinin kurulması ve sayılarının artırılması sağlanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161203-16.htm

25.2.TBMM Araştırma Komisyonları

1. Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu; 14.1.2016 tarihinde kurulmuştur. Bu Komisyonun hazırlamış olduğu raporda, engelliliğe ve yaşlılığa yönelik rapor, SAHİMSEN Engelliler Komisyon Başkanı Ayşe SARI tarafından yazılmıştır. Meclis Araştırma Komisyon Raporunu incelemek için bakınız: https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss399.pdf

2. Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu; 16 Mayıs 2019’da kurulmuştur. Serebral palsi, bu Komisyonun çalışma alanına girmiştir. Komisyon tutanaklarına erişim için bakınız: https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.tutanaklar?pKomKod=1050&pDonem=27&pYasamaYili=2

3. ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu; 14 Mayıs 2019 tarihinde kurulmuştur. Nadir hastalıklar, bu Komisyonun çalışma alanına girmiştir. Komisyon tutanlarına erişim için bakınız: https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/nadir_hastaliklar/index.htm

bottom of page