top of page

EPİLEPSİ VE DİRENÇLİ EPİLEPSİ NEDİR ?

Epilepsi

En yaygın dördüncü nörolojik bozukluktur ve her yaştan insanı etkiler. Epilepsi, "nöbet bozuklukları" ile aynı

anlama gelir. Öngörülemeyen nöbetlerle karakterizedir ve başka sağlık sorunlarına neden olabilir.

Epilepsi, çok çeşitli nöbet tipleri ve kişiden kişiye değişen kontrolün olduğu bir spektrum durumudur.

Dirençli epilepsi

Nöbetlerin  birden fazla nöbet önleyici (antiepileptik) ilaca rağmen  kontrol edilemediği durumları tanımlamak

için dirençli veya "ilaca dirençli" gibi terimler kullanılır. Araştırmalar, epilepsinin yetişkinlerin yaklaşık üçte

birinde ve çocukların yaklaşık %20-25'inde ilaçlarla kontrol altına alınamadığını göstermektedir.

Epilepsi, ilaçlara dirençli ise, bunun nedenini ve daha iyi tedavi seçenekleri olup olmadığını öğrenmek için uzman takibinde olmak önemlidir .

Epilepsy-Feature.jpg

EPİLEPSİ TANI YÖNTEMİ EEG (Elektroensefalografi)

Bir kişinin nöbet geçirip geçirmediğini ve epilepsi türünü teşhis etmek için kapsamlı testler mevcuttur. 

EEG, beynin elektriksel aktivitesini kaydettiği için epilepsi teşhisi için önemli bir testtir. EEG, beynin normal veya anormal elektriksel aktivitelerini gösterir. Bu inceleme beynin yapısal özelliklerinden çok o anki fonksiyonel durumunu yansıtır. Güvenli ve acısızdır. Elektrotlar (küçük, metal, kupa şeklindeki diskler) kafa derisine takılır. Bu sayede EEG makinesi, beyninizin elektriksel aktivitesini kaydeder.

Epilepsili hastalarda karakteristik epileptiform EEG bulguları ile klinik tanı doğrulanabilir. EEG bulgularına göre nöbet tipi ve epilepsi sendromu gruplanabilir. Ancak, normal bir EEG’nin epilepsi tanısını dışlamaya yetmeyeceği unutulmamalıdır.

eeg.jpg

ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE İLERLEYİCİ NÖROLOJİK BOZULMALARA SEBEP OLAN EPİLEPTİK SENDROMLAR

🔸Erken infantil gelişimsel ve epileptik ensefalopatiler

🔸Gezici fokal nöbetlerle karakterize bebeklik epilepsisi

🔸İnfantil epileptik spazm sendromu

🔸Dravet sendromu

🔸Etiyolojiye özgü gelişimsel epileptik ensefalopatiler

-KCNQ2 gelişimsel epileptik ensefalopati

-Piridoksine bağımlı ve p5p eksikliğine bağlı gelişimsel

epileptik ensefalopati

-CDKL5 gelişimsel epileptik ensefalopati

-PCDH19 kümeleme epilepsisi

-GLUT1 eksikliğine bağlı gelişimsel epileptik eensefalopati

-Sturge Weber sendromu

-Hipotalamik hamartom ile jelastik nöbetler

🔸Miyoklonik-atonik nöbetlerle epilepsi

🔸Lennox-Gastaut sendromu

🔸Uykuda diken ve yavaş dalga aktivasyonu ile gelen

gelişimsel epileptik ensefalopati

🔸Ateşli enfeksiyonla ilişkili epilepsi sendromu

🔸Hemikonvülsiyon-hemipleji-epilepsi sendromu

maxresdefault.jpg

DİŞ ETİ BÜYÜMESİNE SEBEP OLAN İLAÇLARIN ETKEN MADDELERİ

-FENİTOIN

-VALPROIK ASİT

-FENOBARBİTAL

-VİGABATRİN

-KARBAMAZEPİN

STATUS EPİLEPTİKUS

Status Epileptikus Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Epilepsiyle Mücadele Birliği (ILAE) status epileptikusu, konvülsiyon nöbetlerinin aralıksız devamlı bilinç kaybı ve 30 dakikadan fazla sürmesi şeklinde tanımlamıştır. Çocuklarda nöbetlerin 5 dakikadan fazla aralıksız sürmesi, EEG’de elektrografik nöbet aktivitesinin devamlılığı, 5 dakikadan sonra bilinç açılmaması SE tanısı konmasını sağlar. Klinik açıdan bakıldığında nöbetlerin aralıksız sürmesi ya da kısa aralıklarla dakikalarca sürmesi önemli bir fark yaratmaz.

Konvülsif Status Epileptikus


Bu terim, 5 dakikadan uzun süren uzun süreli tonik-klonik (konvülsif veya grand mal olarak da adlandırılır) nöbetlerle ortaya çıkabilecek daha yaygın acil durum biçimini tanımlar . Aynı zamanda, 5 dakika veya daha uzun süren, bilinç durumu düzelmeyen, tekrarlayan tonik-klonik nöbetler için de kullanılır. Konvülsif status epileptikusta;
Tonik-klonik nöbetin aktif kısmı 5 dakika veya daha uzun sürer.
Kişi 5 dakikadan daha uzun bir süre boyunca bilinci yerine gelmeden tekrarlayan tonik-klonik nöbetler geçirir. Bu tür status epileptikus tıbbi bir acil durumdur ve hastane ortamında bir sağlık ekibi tarafından tedavi edilmesini gerektirir. Bu durum hayatı tehdit edici olabilir ve tedaviye hızlı bir şekilde başlanması hayati önem taşır. Görünüm, nöbetin nedenine ve diğer tıbbi problemlerin veya komplikasyonların ortaya çıkıp çıkmadığına bağlı olarak değişebilir.

Nonkonvülsif Status Epileptikus


Bu terim , kişinin yanıt veremediği ancak 10 dakikadan daha uzun süre herhangi bir hareket göstermediği veya vücudunda titreme olmadığı, tek veya tekrarlayan yokluk veya fokal bozulmuş farkındalık nöbetlerini tanımlamak için kullanılır. Nonkonvülsif status epileptikusta;
Kişi olup bitenin farkında değildir ve tepki veremez.Nöbet 10 dakikadan uzun sürer. Bunların kendi başlarına durması pek olası değildir ve acil müdahaleye ihtiyaç duyarlar. Bu tür status epileptikus ortaya çıktığında veya bundan şüphelenildiğinde, hastane ortamında acil tıbbi tedaviye ihtiyaç vardır. 

bottom of page