top of page

1.ENGELLİLİK İLE İLGİLİ KAVRAMSAL DEĞİŞİKLİKLER

1997 yılında 572 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile “sakat” ibaresi “özürlü”, “kör” ibaresi “görme özürlü”, “sağır” ibaresi ise “işitme özürlü” olarak değiştirilmiştir.

2013 yılında ise; 6462 sayılı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile “özürlülük” kelimesi, “engellilik”, “sakatlanmak” kelimesi ise “engelli hale gelmek şeklinde değiştirilmiştir. Bu kitapta yer alan bazı mevzuat içinde “özürlü ve “sakat” kelimelerinin geçmesi; ilgili mevzuat metninde henüz değişiklik yapılmadığındandır.

Öte yandan, 2014 tarihinde kabul edilen 6518 sayılı “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, Engelliler Hakkında Kanun metninde yer alan “bakıma muhtaç” ibaresi kaldırılmıştır. “Ağır engellilik” ibaresi; 20.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ile “tam bağımlı birey”, Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik (ÇÖZGER)’de ise “çok ileri düzeyde özel gereksinimi var”, “belirgin özel gereksinimi var (BÖGV)” ve “özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ifadeleri, ağır engellilik durumunu ifade eder. Çocuklar için “engelli” kavramı yerine “özel gereksinimli birey” kavramı kullanılmaktadır.

Diğer yandan, ruhsal hastalığı olan bireyler için “psiko-sosyal engelli” kavramının kullanılmaktadır. Ancak, zihinsel engelliler ve ruhsal hastalığı olan bireyler için “akıl hastası” ya da “akıl zayıflığı” gibi tanımlamalar halen kullanılmaya devam edilmektedir (bakınız: Türk Medeni Kanunu).

bottom of page