top of page

19.ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLANLAR İÇİN VASİ KARARI ÇIKARILMASI

Türk Medeni Kanunun 405’inci maddesinde “Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanır”. Kanunun 408’inci maddesinde ise “Yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her ergin kısıtlanmasını isteyebilir” ifadeleri bulunur. Zihinsel yetersizliği olan çocuklar için vasilik almak isteyenler; çocuk 18 yaşını doldurduğunda, Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmalıdır.

Başvuru: Çocuğun engelli sağlık raporu ile birlikte Sulh Hukuk Mahkemesine, bu mahkemeler yok ise aile mahkemelerine başvuru yapılır. Bu dava için dosya masrafı ödenmez, sadece pul parası ödenir. Ankara’da Sulh Hukuk Mahkemesi için Ulus Adliye Ek Binasına başvuru yapılır. Hâkim, vasiliği alınacak kişiyi, hakkında kısıtlama kararına yönelik rapor alınması üzerine adli sevk belgesi ile hastaneye gönderebilir. Haklarında vasi kararı alınanların vasilik kararları, kayıtlı oldukları yerleşim yerinin nüfus müdürlüğüne gönderilir. Yüksek Seçim Kurulu haklarında vasilik kararı verilmiş kısıtlı seçmen bilgilerini, nüfus müdürlüklerinden alır. Mevcut uygulamaya göre haklarında vasi kararı olan kişiler, genel ve mahalli seçimlerde oy kullanamazlar.

Adına ÖTV istisnalı araç alınmış olan engelli bireyin, bu aracın satımı ve yeniden araç alımı işlemlerinde vasilik belgesi istenir. Bu durumda, aracın alımı ya da satımı ile ilgili yazı, vasilik kararı çıkan mahkemeye başvurularak yazdırılır ve yazı hâkim tarafından imzalanır.

bottom of page