top of page

ÇOCUKLAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR GELECEK

EDİÇO TASARIM YARIŞMASI

 

Epilepsiye Direnen Çocuklar Derneği (EDİÇO)

EDİÇO olarak başta dirençli epilepsili çocuklar olmak üzere tüm özel gereksinimli  çocuklarımızın sağlık, eğitim ve sosyal haklarını dile getirmek, aileleri bilinçlendirmek, tedavilere ulaşılabilirliğini kolaylaştırmak için faaliyetlerde bulunmaktayız. Her alandaki ayrımcı uygulamaların giderilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için çalışıyoruz.

YARIŞMANIN KONUSU

Günümüzde teknoloji ve fiziksel çevreler hızla gelişirken,  özel gereksinimli bireyler ihtiyaçlarına ulaşabilmek, sosyalleşebilmek veya iş hayatında aktif olarak yer alabilmek için her gün çevrelerinde, davranışsal, organizasyonel, teknolojik, fiziksel  veya iletişimsel birçok engel ile karşılaşıyor.  Özel gereksinimli çocukların kamusal alanlardaki varlığı ise çoğu zaman, engelleri aşmak için öngörülen zorunlu önlemlerin veya çözümlerin ıskaladığı bir olgu olarak, bu problematiğin çok da fark edilmeyen veya üzerine düşünülmeyen bir parçası haline geliyor. 

“ÇOCUKLAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR GELECEK” Öğrenci Yarışması’nın konusu; çocukların sıklıkla bulundukları / “eriş”tikleri kamusal alanları odağına alarak, yaşadığımız çevredeki fiziksel engellere dikkat çekmek, problemleri saptamak ve çözümleri ile ilgili yaratıcı fikirler üretmektir. 

YARIŞMANIN AMACI ve KAPSAMI

Yarışmanın amacı; üniversitelerin tasarım fakülteleri başta olmak üzere toplumda erişilebilirlik konusundaki farkındalığı arttırmak ve geleceğin tasarımcılarının erişilebilirlik bilincini geliştirmektir.

Yarışmacılardan ilk olarak, yaşadıkları çevredeki kamusal alanları  erişilebilirlik anlamında incelemeleri beklenmektedir.   Bu alanlardaki gündelik yaşam ilişkilerini ve fiziksel unsurları sorgulamaları ve fiziksel bariyer oluşturan problemleri saptamaları istenmektedir.  Problem tespiti neticesinde, belirledikleri alanda,  özel gereksinimli çocuk kullanıcılar odağında,   mekânsal unsurları geliştirmeleri, yenilikçi teknolojiler kullanarak  sürdürülebilir çözüm önerileri getirmeleri beklenmektedir. Yarışmacılardan beklenen önerilere ilişkin içeriksel detaylar 4.maddede açıklanmıştır.  Sosyoloji,  mühendislik, bilişim vb. farklı alanlarda çalışan öğrencilerle işbirliği yapmak, idari kurumlar ve STK’larla iletişim kurarak  projeyi geliştirmek yarışmacılara, tasarımın özelleştiği erişilebilirlik konusunda önemli katkılar sağlayacaktır.  

 

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Epilepsiye Direnen Çocuklar Derneği (EDİÇO) tarafından düzenlenen, TC’deki fakültelerde mimarlık, peyzaj tasarımı, şehir ve bölge planlama, endüstriyel tasarım ve iç mimarlık bölümlerinde eğitim gören lisans öğrencilerinin katılabileceği serbest, ulusal ve tek kademeli öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır.

YARIŞMANIN ÖDÜLÜ

1. Ödül 25.000 TL
2. Ödül 20.000 TL
3. Ödül 15.000 TL

Eşdeğer Mansiyonlar (10.000 TL x 3 adet)

 

JURİ ÜYELERİ

    A. JURİ 

 • Evren Burak Enginöz ( Prof. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi)

 • Sevince Bayrak   (Mimar, SO? Mimarlık & Dr. Öğr. Üyesi, MEF Üniversitesi)

 • Zeynep Yapar Ergün (Mimar, Ergün Mimarlık & Ediço)

 • Dicle B. Özdemir   (Mimar, do[x]architecture)

 • Beyza Gürdoğan  (Mimar ve Kentsel Tasarımcı, Superpool)

 • Başak Taş Özdemir (Peyzaj Mimarı, Spiga )

 

B. DANIŞMAN JURİ

 • Asım Evren Yantaç ( Doç. Dr. , Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü & TODEV)

 • Ege Sevinçli ( Sosyolog, Oyun Parkı Müfettişi,  Superpool)

 • Umut Özavcı  (Ediço Yönetim Kurulu Üyesi)

 

C. YEDEK JURİ

 • Eser Ergün (Y. Mimar, Ergün Mimarlık & Ediço)

 • Kadir Uyanık ( Y.Mimar, do[x]architecture)

 

D. RAPORTÖRLER

 • Sema Yapar (Mimar)

 •  Ali Osman Sağlam (Mimar)

 

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

KAYNAKLAR

https://www.aile.gov.tr/media/65613/erisilebilirlik_kilavuzu_2021.pdf

 

https://rednasis.com.tr/wp-content/uploads/2020/03/engelliler-icin-evrensel-standartlar-kilavuzu.pdf

https://globaldesigningcities.org/publication/designing-streets-for-kids-tr/

https://pelindervis.com/tr/publications/istanbul-okumalari-sehirde-oyun

bottom of page