top of page

UZUN SÜRELİ ANTİ EPİLEPTİK KULLANIMININ KEMİK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

Uzun süreli antiepileptik ilaç kullanımının kemik mineral dansitesinde azalma, osteoporoz ve kırık riski ile ilişkisi bulunmuştur.

Kemik mineral metabolizmasını bozan antiepileptiklerin neden olduğu D vitamini eksikliği görülmektedir.

Bu nedenle epilepsi hastalarının kemik sağlığı durumunu belli aralıklarla kontrol ettirmeleri ve D vitamini takibi önerilmektedir.
Bunların yanında yatağa bağlı,hareketsiz hipotonik çocuklarda da kemik erimesi riski vardır.  Kemik yoğunluğu ölçümü için Çocuk Endokrinoloji bölümüne başvurabilirsiniz.

bottom of page