top of page

SGK TARAFINDAN VERİLEN JENERATÖR HAKKI

Üç hekim imzalı ve başhekim onaylı bir rapor ile SGK’ya başvurulduğu takdirde ücretsiz güç kaynağı (jeneratör) temin edilebilmektedir. Bu cihazı hastaların iki yılda bir alma ve bozulduğunda yenileme hakkı bulunmaktadır. Jeneratör cihazı SGK İl Müdürlüğü’nden temin edilebilmektedir.

Sağlık Kurulu Raporu örneği

Kronik solunum yetmezliği nedeniyle trakeostomi ve ev tipi mekanik ventilatörü ile takip edilen ___ isimli hastanın __ tarihinde yapılan muayenesine göre evde kesintisiz güç kaynağı kullanması gerektiği belirlenmiştir.

SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ

kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların elektrik tüketim düzeyine göre aylık 200 TL’ye kadarki elektrik faturalarına destek olunmakta, hak sahiplerine kesintisiz güç kaynağı sağlanmasını ve yardımın başladığı ilk ay tek sefere mahsus olmak üzere hak sahibi hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçlarının ödenmesini içerir.


Bu yardımdan yararlanabilmek için

1. Evde Bakım Yardımı almıyor olmanız gerekmektedir.
2. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarının karar organı tarafından muhtaçlık tespit edilmesi gerekmektedir.
3. Kronik hastalığınız nedeniyle cihaza bağımlı şekilde hayatınızı sürdürmek durumunda bulunduğunuzu ispatlamak için sağlık raporunuzun olması gerekmektedir.

ELEKTRİK İDARELERİ TARAFINDAN VERİLEN HAKLAR

“Cihaza bağlı hastanın elektrik kesintisi hayati risk taşımaktadır”  ifadesini içeren Durum Bildirir Raporu ile hastanın ikamet ettiği ilin elektrik idaresinin evrak birimine müracat edildiği takdirde elektrik saatinin yanına bir cihaz takılmaktadır. Böylece elektrik kesintilerinde merkeze doğrudan bildirim gidip kesilemez olduğu ve aciliyet durumu bildirilmektedir. Bu hanelerin elektriği borcundan dolayı da kesilememektedir.
Daha sonra eve invertor cihazı (yaklaşık 10 aküsü bulunan) getirilmektedir. Evin elektriğinin girişinde uygun yere bir hat döşenip bu cihazlar bağlanmakta ve böylece büyük bir arıza veya kesinti durumunda evin elektrik ihtiyacı oradan karşılanmaktadır.

 

Başvuru örneği

İlgili Makama,

Kronik solunum yetmezliği nedeniyle trakeostomi ve ev tipi mekanik ventilatörü ile takip edilen___ adlı hastanın elektrik kesintisi ile hayatı tehdit edici solunum yetmezliği gelişmemesi amacıyla elektrik kesintisini yaşanmaması için gereği arz olunur.

bottom of page