top of page

Epilepsiye Direnen Çocuklar Derneği, başta epilepsili çocuklar olmak üzere tüm özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine maddi ve manevi yardım yapılması; özel gereksinimli bireylerin özgür ve üretken kişiler olarak toplum yaşamına etkin katılımlarının sağlanması; sağlık ve eğitim hakları ile ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi; her alandaki ayrımcı uygulamanın giderilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması; toplumun diğer kesimleri ile eşit hak ve olanaklara sahip olunması amacıyla kurulmuştur.

AMACIMIZ

ediço logo bb.jpg

Epilepsiye Direnen Çocuklar Derneği, başta epilepsili çocuklar olmak üzere tüm özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine destek olunması; özel gereksinimli bireylerin özgür ve üretken kişiler olarak toplum yaşamına etkin katılımlarının sağlanması; sağlık ve eğitim hakları ile ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi; her alandaki ayrımcı uygulamanın giderilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması; toplumun diğer kesimleri ile eşit hak ve olanaklara sahip olunması amacıyla kurulmuştur.

bottom of page